Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của công ty

Tên công ty:Guizhou Gecko Musical Instruments Co., Ltd.
Địa chỉ hoạt động:Shuibeitang Factory, Qiuchang Tea Garden Village, Huizhou, Guangdong, China
Trang web:
http://www.gecko-musical.com
Trang web trên alibaba.com:gzgecko.en.alibaba.com
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.